Kök Kalıntıları

Diş kök kalıntıları, klinik veya radyografik olarak tespit edildiklerinde, cerrahi olarak ağızdan uzaklaştırılmalıdırlar. Bu kalıntılar, birer enfeksiyon odağı haline dönüşebildikleri gibi ortodontik diş hareketlerine veya diş sürmelerine de engel olabilirler.