İmplant Cerrahisi

Osseoentegre bir implantın yerleştirilmesi, en temel şekliyle , el osteotomları veya kemiğe zarar vermemek için hızı oldukça kontrollü olan hassas frezler yardımıyla kemik içerisine bir yuva açılmasını gerektirir.

Kemiğin implant yüzeyine doğru büyümesine izin vermek için bir süre beklenildikten sonra, bir diş ya da dişler implant üzerine yerleştirilebilir. Bir implantı yerleştirmek için gereken süre , hekimin tecrübesine , kemiğin kalitesine ve miktarına ve hastanın bireysel durumuna göre değişir.

Dişsiz çene bölgelerinde , önemli anatomik yapılardan (özellikle mandibulada alveoler sinir ve mental foramenden) kaçınarak başlangıç frezi ile alıcı kemik sahası delinir. Çene kemiğinin frezle hazırlanması genellikle birkaç basamakta gerçekleştirilir.

Başlangıç deliği sırasıyla daha geniş frezler (implantın genişliği ve kemik yapısına bağlı olarak genellikle iki ile yedi adet arası frez) kullanılarak genişletilir. Bu sırada , kemik hücrelerinin (osteoblast) aşırı ısı ile zarar görmemesi için özen gösterilir.

İmplant , etraftaki kemiğe aşırı yük getirmeyecek şekilde belirli bir tork ile yerine vidalanır. İmplantın kemik ile entegre olması için gerekli olan süre oldukça tartışmalı bir konudur.Sonuç olarak, klinisyenler arasında, implantın üzerine bir restorasyon yerleştirmeden önce iyileşme için beklenilen sürenin miktarı oldukça değişkendir.

Genelde , klinisyenler iyileşme için 2-6 ay beklerler. Fakat, bazı yeni çalışmalar , implantın erken yüklenmesinin, erken veya uzun dönemli komplikasyonları arttırmayabileceğini göstermektedir.