20 Yaş Dişleri

Yirmi yaş dişleri, en son süren dişler olduklarından, genellikle sürmeleri için gerekli yeri bulamazlar. Ancak, çürük vs. sebeplerle yirmi yaş dişleri sürmeden önce çenelerde başka dişler kaybedilmişse, bu durumda, yirmi yaş dişlerinin sürmeleri sağlanıp dentisyona kazandırılmaları faydalı olabilir. Tam olarak sürememiş yirmi yaş dişlerinin keser diş çapraşıklığı üzerinde sınırlı bir etkisi vardır. Ortodontik tedavi sonunda hekiminiz, yirmi yaş dişleri için çekim endikasyonu koymuşsa,bu işlemin, vakit geçirilmeden yapılması, tedavi sonuçlarının kalıcılığı açısından önemlidir.