İmplant Planlaması

İmplantları, en faydalı olacakları şekilde yerleştirebilmek için, kemiğin şekli ve boyutunun yanı sıra, inferior alveoler sinir veya sinüs gibi anatomik yapıların konumlarının da belirlenebilmesi amacıyla cerrahiye girişmeden önce dikkatli ve detaylı bir planlama gereklidir. Ortopantomograf veya periapikal fimler gibi iki boyutlu radyograflar genellikle cerrahiden önce alınırlar. Pekçok durumda, bir bilgisayarlı tomografi de çekilir. Özel 3 boyutlu CAD/CAM bilgisayar programları da vak'ayı planlamak için kullanılabilir.

Tomografi destekli veya manuel olarak üretilmiş bir "cerrahi stent", implantların yerleştirilmesini kolaylaştırmak için kullanılabilir.Cerrahi stent, yerleştirilecek implantların konum ve açılarını gösteren, önceden hazırlanmış yuvalar içeren, dişlere , kemik yüzeyine veya mukozaya(tüm dişler kaybedilmişse) oturan bir akrilik tabakadır.Cerrahi stent, bilgisayarlı tomografi taramasını takiben, vak'anın bilgisayar destekli planlanması sonrasında, sterolitografi yöntemi kullanılarak üretilebilir.