Gömük Dişler

Diş sürme zamanlarında geniş bir bireysel çeşitlilik mevcuttur. Sağlıklı bir çocukta, diş sürmelerinde genel bir gecikme varsa dikkatli bir yaklaşım gerekir. Bazı sistemik durumlar, her iki dentisyonda gecikmiş sürmeye neden olabilirler. Sürme sırasındaki lokal gecikmeler, genellikle , çapraşıklık nedeniyle görülürler. Radyografide varlığı tespit edilmiş,ancak , normal sürme zamanının üzerinden iki yıl geçtiği halde hala sürememiş dişler için gömük diş tanımlaması yapılabilir.